Åpen dag i Langangen 20. august

Jernbaneverket og Kulturhistorisk museum/Universitetet i Oslo (UiO) har gleden av å invitere publikum i Vestfold og Telemark,store som små,til åpen publikumsdag: LØRDAG 20. AUGUST KL.10 – 15 på vårt arkeologiske utgravningsområde i kommende jernbanetrase’ i Langangen, nedre Telemark.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Jernbaneverket vil mønstre prosjektledelsen for det nye dobbeltsporet Farriseidet/Larvik – Porsgrunn som vil orientere om det nye, store jernbaneprosjektet på Vestfoldbanen.

 Et utbyggingsprosjekt med stor samfunnsnytte og som vil gi Grenland/Porsgrunn/Skien og søndre Vestfold et helt annet og moderne kommunikasjonstilbud i løpet av ca. fem års byggetid. Fra dagens trege 34 min. til kun 12 minutters reisevei mellom nabobyene. En mulig oppstart i mars neste år avhenger av regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2012 som kommer i begynnelsen av oktober.

Før byggestart for det nye dobbeltsporet Farriseidet/Larvik – Porsgrunn, foretas det omfattende arkeologiske utgravinger i jernbanetraseen fra Farriseide/Larvik og til Grenland/Porsgrunn. Arkeologiske forundersøkelser som kulturminneavdelingen i Telemark fylkeskommune har avdekket, viser rike funn fra spesielt steinalderen tilbake til 10 000 år f.Kr. i området. På lørdag er det mulig å oppleve arkelogenes arbeid på nært hold. Foto: Bjørn Melleby

Boplasser, gravhauger, gamle hulveier og endog en bro fra middelalderen, skal avdekkes og dokumenteres i dette treårige utgravingsprosjektet som vil koste Jernbaneverket ca. 37 millioner som vi som utbygger er pålagt etter Lov om kulturminnevern.

Publikum får oppleve spennende funn og universitetets arkeologer og studenter i arbeid i de vakre Telemarksskogene. Store som små, får også anledning til å delta i arbeidet med å slå gneis (slå gnist), solle utgravd jord og kanskje finne pilespisser og steinalderøkser.

Fremmøte og parkering ved Langangen Mat A/S, Langangsveien 324 ved E18 – avkjøring til Langangen/Helgeroa (merket avkjøring fram til parkering). Fra parkering/fremmøteplass settes det opp gratis shuttlebuss fram til utgravingsstedet. Se kart

Jernbaneverket serverer drikke og grillmat på publikumsdagen.
- Ta med passende skotøy; det kan være noe bløtt i skogen. VÆR VELKOMMEN!

 Les mer om de arkeologiske utgravingene: www.khm.uio.no/prosjekter/vestfoldbanen