Farriseidet - Porsgrunn

Fra Farriseidet til Porsgrunn er  det bygd 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,4 mrd kroner (2018).

Mer enn 20 minutters reduksjon i reisetiden var den største gevinsten når nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn åpnet for trafikk mandag 24. september 2018.

 

Ferdig
22,5
km
Dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
20
min
Redusert reisetid
2018
år
Åpnet
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1992
1994
1996
2001
2009
2010
2012
2015
2016
2018
 • Jernbaneutredning for hele Vestfoldbanen
 • Grovmasket konsekvensutredning (KU1) for modernisert Vestfoldbane godkjent
 • Kommunedelplaner vedtatt i Porsgrunn- og Larvik kommuner
 • Reguleringsplan for enkeltspor fra Telemark grense til Porsgrunn vedtatt i Porsgrunn kommune.
 • NTP 2010-2019 Jernbaneverket bes om å vurdere om det bør bygges dobbeltspor
 • Reguleringsplan enkeltspor fra Farriseidet til Telemark grense vedtatt i Larvik kommune
 • Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t
 • Reguleringsplaner for dobbeltspor vedtas i Porsgrunn - og Larvik kommuner
 • Byggestart tunnel - og grunnarbeider
 • Ferdig tunneldriving
 • Byggestart jernbanetekniske arbeider
 • Grunnarbeider ferdig