NVE ønsker høringsinnspill

Norges vassdrags- og energidirektorat har lagt ut Bane NORs søknad om anleggskonsesjon på høring med frist 7. februar 2019.

Fotomontasje fra Hofsfossveien som viser ca. hvordan det ferdige anlegget vil se ut. (Illustrasjon: Multiconsult)

For å sette spenning på det nye elektriske anlegget må Bane NOR ha anleggskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har sendt et brev til grunneiere og nærmeste naboer hvor de ber om høringsuttalelser innen 7. februar 2019.

Les NVEs høringsbrev og vår konsesjonssøknad her.