Du kan gi innspill til prosjektet

Grunneiere og naboer som har synspunkter på anlegget som skal bygges, kan sende inn disse innen 21. desember.

Fotomontasje fra Hofsfossveien som viser ca. hvordan det ferdige anlegget vil se ut. (Illustrasjon: Multiconsult)

For å sette spenning på det nye elektriske anlegget må vi ha anleggskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Den 6. desember sendte vi et brev til alle grunneierne langs strekningen hvor vi informerte nærmere om dette.

Hvis du som nabo eller interessert har innspill til hvordan det elektriske anlegget vil påvirke nabolaget, ønsker vi å høre fra deg. Her kan du lese mer om hvordan det ferdige anlegget vil se ut.

Brevet til grunneierne kan lastes ned her.

Kontaktinformasjon til Bane NOR