Snart får tømmertogene elektrisk drift

Nå starter arbeidet med å montere kontaktledning på jernbanen mellom Hønefoss og Follum. Bane NOR minner om at det er farlig å komme nær høyspenningsanlegget.

– Vi oppfordrer på det sterkeste til å respektere skiltene på høyspenningsanlegget, sier assisterende driftsleder Cathrine Hansen. Anlegget har en spenning på 15 000 volt. Foto: Ingvild Eikeland

Snart kan tømmertogene på Follum bytte ut diesel med elektrisk drift. 103 master er montert på den 2,7 kilometer lange strekningen fra Hønefoss stasjon til tømmerterminalen. I månedsskiftet mars/april starter arbeidet med å henge opp ledningen som skal forsyne lokomotivene med kjørestrøm.

– Prosjektet følger fremdriftsplanen, og alt har gått greit så langt. Vi har fått nyttige innspill fra naboene, blant annet et forslag om å forlenge elektrifiseringen med 300 meter inn på sidesporet mot Lager Nord på Follum. Både Lager Nord og Jernbanedirektoratet var positive, og nå er vi godt i gang med forarbeidet for å få til dette, forteller prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen.

Skogbruksnæringen vil spare tid og penger når strekningen blir elektrifisert. For naboene langs jernbanen betyr det mindre støy og reduserte utslipp. Samtidig er det elektriske anlegget et nytt innslag i nærmiljøet som kan være farlig ved uforsiktig omgang.

Høyspenning livsfare

Den strømførende ledningen kommer 5,6 meter over jernbanesporet. Den får en spenning på 15 000 volt. Mastene får montert klatrevern og skilt med «høyspenning livsfare».

– Vi oppfordrer på det sterkeste til å respektere skiltene. Det er livsfarlig og strengt forbudt å klatre i master, på parkerte tog eller andre gjenstander nær høyspenningsanlegget, understreker Cathrine Hansen, assisterende driftsleder for høyspenningsanleggene på Bergensbanen.

Hun legger til at det er forbudt å oppholde seg på jernbanesporet, og at en kun må krysse sporet på godkjente planoverganger. Siden elektriske tog lager mindre lyd enn dieseltog, er det viktig å se seg ekstra godt om før kryssing.

– For å sikre at ingen kommer for nær høyspenningsledningen der vei og bane krysser hverandre, setter vi opp gjerde på gangbroen fra Hofsfossveien mot Follum fabrikker. Vi vil gjerne minne naboer og andre om å ferdes forsiktig nå som det kommer en ledning over sporet, spesielt med lange gjenstander, sier hun.

Forsiktig med fiskestang

Har du med deg fiskestang, stige eller lignende, bør du være ekstra varsom når du går over en planovergang. Fiskestenger av karbon bør slås sammen, da de leder strøm svært godt.

– 5,6 meter er jo høyt over bakken, men lange gjenstander kan få strøm i seg selv om de ikke er i fysisk kontakt med ledningen, påpeker Hansen.

Entreprenøren bruker arbeidstog til å henge opp kontaktledningen. Arbeidet vil foregå på dagtid og skal etter planen være ferdig rundt 1. mai. Deretter blir det en periode med justering og testing før tømmertogene kan begynne med elektrisk drift til sommeren.

– Hvis naboer eller andre har spørsmål om arbeidet, er dere velkommen til å ta kontakt med oss, sier prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen.

Prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen har fått nyttige innspill fra naboene mellom Hønefoss og Follum. Foto: Ingunn Halvorsen