Bilder og kart

Strekningen mellom Hønefoss og Follum har fått rundt 100 master med kontaktledning for kjørestrøm til togene.

Ferdig elektrifisert langs Hofsfossveien. (Foto: Ingunn Halvorsen)

Langs sporet blir det satt opp stålmaster med 30 til 60 meters mellomrom. De blir ca. 8 meter høye med en såkalt utligger (rør ut over skinnegangen) som kontaktledningen er festet i.

Kontaktledningen består av en bæreline ca. 7 meter over sporet som holder den strømførende kontakttråden oppe. Denne henger ca. 5,6 meter over sporet.

Du kan laste ned et kart over området. Den blå streken markerer strekningen som skal elektrifiseres.

Fra terminalen på Follum. (Foto: Ingunn Halvorsen)

Lasting av tømmer på terminalen. (Foto: Linda Camilla Strømsod, Viken Skog)