Fremdrift og naboinformasjon

Prosjektet startet senhøsten 2018 og stod ferdig frem til tømmerterminalen i juli 2019.

Juni 2019: Sluttkontroll av det nye elektriske anlegget ved tømmerterminalen på Follum. (Foto: Ingunn Halvorsen)

Jernbanen mellom Hønefoss og Follum har mange naboer, både boliger og bedrifter. Arbeidet har hovedsakelig foregått på dagtid for å forstyrre så lite som mulig. Vi takker for tålmodigheten i anleggsperioden og håper dere vil bli fornøyd med resultatet.

Hva skjer i prosjektet nå?

Arbeidet startet i november 2018, og den 1. juli 2019 kunne det første toget kjøre fra tømmerterminalen med elektrisk lokomotiv. Anlegget ble offisielt åpnet 4. september 2019. Høsten 2019 skal ytterligere 150 meter elektrifiseres, slik at også godstogene fra Lager Nord kan kjøre elektrisk.

Innspill til prosjektet

I mars 2019 fikk vi anleggskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å sette spenning på det nye elektriske anlegget. I forbindelse med søknaden sendte vi et brev til alle grunneierene langs strekningen i desember 2018. I tillegg sendte NVE et brev til grunneiere og nærmeste naboer hvor de ba om høringsinnspill.

På NVEs nettside kan du lese dokumentene i saken.

Hvis du som nabo eller interessert har spørsmål eller innspill til prosjektet, ønsker vi å høre fra deg. Kontaktinformasjon finner du her.