Fakta om prosjektet

Jernbanen får elektrisk drift fra Hønefoss stasjon til Follum tømmerterminal, hvor den krysser under E16. Høsten 2019 forlenges det elektriske anlegget med 150 meter frem til Lager Nord.

Tømmerterminalen har fått en kjørevei langs sporet som sikrer at tømmeret kan lastes og losses i trygg avstand fra det nye elektriske anlegget. (Foto: Ingunn Halvorsen)

Strekningen er 2,7 kilometer lang og har fått rundt 100 master med kontaktledning for kjørestrøm til togene. Det er gjort sikkerhetstiltak ved planoverganger og sidespor for å sikre at det blir trygt å arbeide og ferdes i nærheten av anlegget.

Strømforsyningsanlegget blir bygget på Bane NORs eiendom, med unntak av en del som bygges på tomten til Follum eiendom AS.

Bra for industrien og nærmiljøet

Tidligere gikk tømmertransporten med diesellokomotiv mellom Follum og Hønefoss. Skogindustrien sparer både tid og penger når tømmeret kan fraktes med elektrisk lokomotiv helt fra tømmerterminalen og frem til mottakeren i Norge eller Sverige. Når det elektriske anlegget står ferdig, vil det fortsatt kjøre noen dieseltog på strekningen, men betydelig færre enn i dag.

Naboene vil merke at elektriske lokomotiver lager mindre støy, og utslippene blir redusert. Ikke minst vil dette merkes ved terminalen hvor togene står i ro for å laste tømmer.

Norges Skogeierforbund har laget en video om hvordan tømmertransporten foregår i dag og hvorfor de ønsker prosjektet velkommen.

Lokale leverandører

Bane NOR er byggherre, og Nettpartner er totalentreprenør for arbeidet. Mastefundamentene kommer fra Spenncon AS og stålmastene fra B. Berntsen AS, begge på Hønefoss.

Prosjektet har en prognose på 26 millioner kroner.