Elektrifisering Hønefoss-Follum

Bane NOR elektrifiserer industrisporet mellom Hønefoss og Follum i Ringerike kommune. Prosjektet startet senhøsten 2018, og fra juli 2019 kjører tømmertogene med elektrisk lokomotiv. Dette sparer skogindustrien for både tid og penger. For naboene betyr det reduserte utslipp og mindre støy fra togene.

 

(Foto: Linda Camilla Strømsod, Viken Skog)