Stadig flere stasjoner med nye og oppgraderte informasjonsanlegg

Det omfattende arbeidet med å bygge nye kundeinformasjonsanlegg på stasjoner langs Sørlandsbanen pågår for fullt, og stadig føyes nye stasjoner til på listen over steder der nye anlegg er på plass.

Ved Vikersund, Nordagutu, Bø, Drangedal, Neslandsvatn, Gjerstad, Vegårshei, Nelaug, Arendal, Kristiansand, Marnardal, Audnedal, Snartemo, Storekvina, Gyland, Sira og Moi er jobben gjort, og i løpet av mai er også det nye anlegget ved Vennesla stasjon klart for å tas i bruk. Resterende grunnarbeid, asfaltering etc. blir utført i løpet av mai og juni.

Mange utfordringer

Arbeidet med å montere nye og moderne informasjonsskjermer byr på mange utfordringer. Ved Storekvina stasjon f.eks. måtte det etableres nye føringsveier for kabler under sporet. Den krevende jobben ble utført i løpet av en travel helg i mars, og ble avsluttet innenfor den avtalte tidsfristen slik at togene kunne kjøres som normalt mandag morgen.

Prosjektet er i rute

-Vi er glade for at prosjektet er så godt i gang, sier Jorunn Osaland i Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.
-De nye anleggene skal være bygget og tatt i bruk innen juli, og innen utgangen av året skal all teknisk dokumentasjon være på plass, og da kan togreisende på Sørlandsbanen glede seg over nye kundeinformasjonsanlegg og et mye bedre opplegg for sanntidsinformasjon. -Vi gleder oss sammen med kundene, smiler Jorunn Osaland.