Arbeidene ferdige på flere stasjoner

På flere stasjoner langs Sørlandsbanen er oppgraderingen av kundeinformasjonsanleggene nå ferdig, mens arbeidene pågår på flere andre stasjoner.

Byggingen og idriftsettelsen av nye kundeinformasjonsanlegg er nå ferdig på Arendal, Kristiansand, Bø, Snartemo, Audnedal, Marnadal, Gyland, Storekvina, Nelaug, Nordagutu, Drangedal, Vegårshei og Neslandsvatn stasjon. På Sira er en skjerm på plass og de to resterende skjermene blir idriftsatt etter hvert. Vennelsa stasjon vil bli klar for idriftsetting om ikke lenge. 

Vi er glade for at prosjektet er så godt i gang. Det forventes ferdigstilt ved slutten av året og da vil de reisende på Sørlandsbanen stå igjen med nye/oppgraderte kundeinformasjonsanlegg og et generelt bedre tilbud for sanntidsinformasjon. Vi gleder oss!