Arbeidene på Sørlandsbanen er i gang

Arbeidet med å bygge nye kundeinformasjonsanlegg på Sørlandsbanen startet i november.

Det graves grøft for nye kabler på Kristiansand stasjon. Foto: Haakon Mauritz Pettersen, Bane NOR.

Entreprenør for byggingen på Sørlands- og Arendalsbanen ble valgt tidligere i høst, og det er Site Service AS som bygger for oss. Arbeidene er nå godt i gang. Arendal ble valgt som pilot for prosjektet. Stasjonen er ferdig bygget og idriftsatt og det har blitt gjennomført ferdigbefaring. Alle feil og mangler skal være utbedret før jul. Byggingen er også godt i gang på Kristiansand stasjon og det forventes at den er klar for idriftsettelse til jul. Gravearbeidene starter også på Nelaug rett før jul.

Ny tobensmonitor på Arendal stasjon. Foto: Tore Mundal, Site Service.