Reguleringsplan

Trondheim kommunes reguleringsplan for Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse finner du i denne artikkelen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Trondheim kommunes reguleringsplan for Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse finner du på Trondheim kommunes nettsider.

Reguleringsplanen inneholder:

  • Bestemmelser:
  • Beskrivelse
  • Planvedtak
  • Enkeltvedtak
  • Arealplankart

I midten av bildet ser vi Trondheim sentralstasjon og Trondheim godsterminal,Brattøra. Foto: Arvid Bårdstu, Jernbaneverket.