Tog fra alle spor

Byggetrinn 1 ved Trondheim S er ferdig og fra tirsdag 29. april vil togene igjen gå fra alle spor ved stasjonen. Sjekk skjermen for å se hvilket spor toget ditt går fra, det kan gå fra ett annet spor enn det du har vært vant til i byggeperioden. Beregn deg litt ekstra tid i en overgangsperiode.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Til sporene
Sporene 2, 3,4 og 5 vil som tidligere nås fra trafikkhallen og via gangtunnelen. Merk deg at de bratte rampene som tidligere gikk ned i gangtunnelen er erstattet med heis og trapp.

Spor 1, 21, 22 og 23 nås også fra trafikkhallen som før via spor 1. Også her er rampa fra trafikkhall til utgangsdør erstattet med heis og trapp.

Se lenken vedlagte kart - finne frem til sporene til høyre på denne siden.

Ny plattform ved spor 1 tas i bruk 29. april. Foto: Anne Rognes


Ny plattform ved spor 1
I den siste byggefasen ved stasjonen er plattformen ved spor 1 fornyet. I spor 1 og 2 er det lagt nye skinner, sviller og pukk. Det er montert snøsmelteanlegg i den nye plattformen og når varmen settes på om vinteren vil det bidra til at plattformen holdes snø- og isfri. Det er bygd heis og trapp fra trafikkhallen og ned til gangtunnelen og til plattformen ved spor 1. Tunnelen er også renovert og fremstår som lys og trivelig.
Det er satt opp nytt kundeinformasjonsanlegg for å gi bedre informasjon til publikum, og på plattformen er det satt opp nye benker, avfallsbøtter og lys. Benkene vil også ha varme i setet, slik holder du holder deg varm og tørr når du venter på toget i kulda.

Plattformområdet ved Trondheim S etter at byggearbeidet i trinn 1 er ferdig. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.