Spunting starter i uke 39

Tidligere har vi varslet om at vi skal spunte inne på stasjonsområdet. Dette arbeidet starter i uke 39.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Spunting er støyende anleggsarbeid, lyden av dette arbeidet høres som en jevn dur. Vi vil gjøre støymålinger fortløpende for å kontrollere at lyden ikke overstiger de grensene som er tillatt. Arbeidet vil foregå fra mandag til fredag fra klokken 07.00- 19.00.

Utsendt nabovarsel, der vi bekrefter oppstartstidspunkt for spunting, finner du til høyre i artikkelen.

Anleggsvei: Det ble bygget anleggsvei inne på stasjonsområdet i forbindelse med at vi bygde teknisk kulvert under sporene på stasjonen. Foto: Anne Rognes, Jernbanverket