Gjemt i plattformen

Hva skjuler seg under plattformdekket ved Trondheim S? Ta en titt på tekst og bilder og du vil få en kort innføring i hva som finnes under plattformen der du står og venter på toget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Oversikt
Fornyet plattform mellom spor fire og fem til venstre og en plattform under bygging mellom spor to og tre til høyre. Bildet er tatt fra gangbrua Sjøgangen som går over stasjonsområdet og viser den østlige delen av stasjonsområdet.  

Oversikt: Fornyet plattform mellom spor fire og fem til vesntre og en ny plattform mellom spor to og tre til høyre. Foto: Jens Ohlgren Østvik.

Fundamenter i grunnen
I grunnen under plattformene bygger vi fundamenter for fremtidig bebyggelse over spor ved stasjonen slik det er fastsatt i reguleringsplanen for området. Fundamentene for den fremtidige bebyggelsen bygges før vi begynner arbeidet med selve plattformen. – Gangen i arbeidet for bygging av fundament er å bore ned pæler, sette spunter, armere og forskale. Til slutt legges det et lag med betong på toppen, forteller byggeleder Daniel Hansen.

Befaring: Byggeleder Daniel Hansen ser at byggingen av fundamentene under plattformen går som planlagt. Foto: Anne Rognes.

Hva skjuler seg i plattformen
Arbeidet med å bygge opp plattformen starter med å legge elementer som er formet som en L mot hverandre, slik at det i midten blir plass til infrastruktur og masse/betong til å holde alt på plass. Til slutt støpes det på toppen.

Trekkerør: Et utvalg av rør for vann, avløp og elektrisitet som er bygd nede i plattformen. Foto: Anne Rognes.
 
I selve plattformen legger vi kanaler som rommer rør for vann, avløp og elektrisitet. Disse kanalene brukes blant annet til snøsmelteanlegget, som sikrer oss som tar toget en snø- og isfri plattform om vinteren.

I toppen av plattformen skal det isoleres, armeres for støp, og legges varmesløyfer for snøsmelteanlegget. Til slutt legges toppdekket med betong på.

Synlig for alle
Arbeidet med det som skal være oppe på plattformen kan da starte – bygge heis-og trappeoppgang, lehus, kundeinformasjonsanlegg, benker, lys og avfallsbøtter. Det støpte toppdekket skal også merkes med varselindikatorerbåde som ledelinje og i sikkerhetssonen, samt varselgul stripe langs sikkerhetssonen. Det gjør det lettere for alle å finne frem på plattformen, men er spesielt viktig for blinde og svaksynte. En annen viktig funksjon for varselindikatorene er å unngå at de som tar toget står i sikkerhetssonen og venter på toget, siden denne sonen ligger nær sporet. Bedre tilgjengelighet for alle: Prosjekteringsleder Johannes Østvik ser på elementene med varselindikatorer (ses som grå knotter) som markerer at man er på kanten av plattformen og nær sporet. Disse varselindikatorene er en del av den taktile merkingen som er spesielt tilpasset blinde og svaksynte. Foto: Anne Rognes. 

Lehus: Fundamentet for lehuset støpes ned i plattformdekket. Her klippes det i armeringen for å tilpasse den til skyvedøren. Foto: Anne Rognes.