Nye Trondheim S

Trondheim sentralstasjon moderniseres til et nytt og bedre kollektivknutepunkt. Jernbaneverket kan tilby nye spor og et nytt og bedre plattformområde med nye adkomster når arbeidet med byggetrinn en er ferdig i første kvartal 2014.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonen viser hvordan det blir seende ut på nye Trondheim S når byggearbeidene er ferdige. Illustrasjon: Jernbaneverket/PIR II Arkitekter–Illustrasjonene av det ferdige anlegget gir oss et bilde av hvordan det kan bli seende ut når vi er ferdige med dette byggetrinnet. Nytt kundeinformasjonsanlegg med monitorer, sporanvisere og høyttalere, nye benker og lehus. Glassveggene i lehusene viser Trondheim by fra et fugleperspektiv. Dette blir både funksjonelt og pent, sier en fornøyd prosjektleder Christoffer Østvik. Den første fornyede plattformen kan tas i bruk i første kvartal av 2013.

Nytt plattformområde og nye spor
Hovedplattformen og de to mellomplattformene skal fornyes. Plattformene bygges høyere, får nytt dekke med innebygget snøsmelteanlegg, nye leskur, møbler, lys og nytt kundeinformasjonsanlegg. Vi legger nye skinner, sviller og pukk. 

Illustrasjonen viser hvordan det blir å vente på toget ved den nye plattformen ved Trondheim S. Illustrasjon:Jernbaneverket/PIR II Arkitekter

Bygger med universell utforming
Dagens adkomst til plattformene er ramper, disse er ikke forenlig med dagens krav til universell utforming. – Stigningsforholdet er 1:5, og det er bratt. – Det er lett å forstå at helningen kan skape utfordringer både for gammel og ung, sier prosjektleder Christoffer Østvik. Vi bygger derfor nye heiser og trapper til plattformene som skal erstatte rampene. Undergangen til mellomplattformene skal renoveres slik at de fremstår tidsriktige og funksjonelle.

Bygger fundamenter
Trondheim kommunes reguleringsplan legger til rette for bygninger over spor og plattformer ved stasjonen. Prosjektet bygger nå fundamenter i grunnen under plattformene samtidig som vi er i gang med byggeprosessen, sier prosjektleder Christoffer Østvik.  Slik legger vi til rette for den planlagte, fremtidige bebyggelsen.

Jernbanetekniske arbeider
Prosjektet har også gjort anleggsarbeider som ikke er synlig for alle, både teknisk kulvert og føringsveier er plassert nede i grunnen ved stasjonen. Nytt elektroteknisk bygg er en del av de jernbanetekniske arbeidene, og står ved mellomplattform 2. Dette er eksempler på arbeider som må være på plass og fungere for at du og jeg kan reise med et punktlig tog.