Jernbaneanlegg på agendaen

Plattformprosjektet ved Trondheim S fikk besøk av Nidarvoll Rotaryklubb tirsdag 11. februar. Prosjektleder Ingunn Ramdal tok imot en interessert gjeng.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Medlemmene i Rotaryklubben har ulik yrkesbakgrunn forteller leder i programkomiteen i Nidarvoll Rotary, Erling Rytter, som var initiativtager til dette besøket. Flere av oss jobber med samferdsel og i bygge- og anleggsbransjen. –Vi er derfor interesserte i byggeprosjekter som foregår i Trondheimsområdet, sier Rytter.

Tydelig merket: Gangbrua som passasjerene bruker mellom bysiden og over spor 1 og 2 er avstengt fra anlegget med gjerder og plakater. Fra brua ser man over til anleggsområdet. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Erling Rytter forteller at de fleste av de som var til stede i kveld ikke er så hyppige brukere av jernbanen per i dag. Med en skikkelig utbygging av jernbanen og hyppige avganger, til for eksempel flyplassen, vil det endre seg. – Er det enklere å ta toget enn buss og bil, ja da gjør jeg det, slår han fast.

Mersmak
– Vi satte pris på å bli tatt imot, og kommer gjerne tilbake ved en senere anledning for enda mer påfyll av jernbaneutviklingen i Trøndelag, avslutter Erling Rytter i Nidarvoll Rotaryklubb.

Prosjektlederen orienterte om bakgrunnen for prosjektet. Slik stasjonen fremstod før prosjektet ble satt i gang fylte den ikke kravene til universell utforming som i praksis betyr bedre tilgjengelighet for alle. Den oppgraderte stasjonen har høyere plattformer, heiser, trapper, høyttalere, teleslynge og informasjonsskjermer som viser når togene kommer og går.

Byggearbeider
Prosjektet startet i februar 2012 og er nå inne i sluttfasen. To av tre plattformer er ferdige, disse er blitt høyere, har fått godt markerte sikkerhetssoner og god kundeinformasjon med høyttalere, teleslynge og nye skjermer. Sektormerking som viser hvor du skal vente på toget for å finne riktig vogn er under utprøving ved Oslo S og vil komme på plass i Trondheim etter hvert, fortalte prosjektlederen. Heiser og trapper erstatter de gamle rampene til plattformen og gangtunnelen under sporene er blitt lys og fin. Det er en stund siden stasjonen sist ble oppgradert og i april vil også det estetiske også ha fått et løft, avslutter Ingunn Ramdal.

Befaring: Fra plattformen ved spor 3 har man god oversikt over arbeidet med den tekniske kulverten. Snart er den helt dekket av masser og ny plattform. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

I tillegg til de oppgraderingene som er synlige for alle er det også gjort jernbanetekniske arbeider. Dette handler om føringsveier for elektrisitet, vann og avløp – alle deler nødvendig for at vi kan reise med punktlige tog.

God samhandling
Trondheim stasjon er en stor stasjon med mye trafikk, det er alltid en liten spenning knyttet til det å bygge nyanlegg effektivt samtidig som vi ikke skal forstyrre togtrafikken. I dette tilfellet har det gått veldig fint, takket være at alle involverte bidrar til at dette skal gå bra.

Reguleringsplan
Etter presentasjonen tok prosjektleder Ramdal med seg gjestene ut til plattformen mellom spor 3 og 4 slik at de både kunne se ferdig anlegg på nært hold og se over til anleggsområdet. Fornyelsen av plattformområdet og tilhørende adkomster er Jernbaneverkets bidrag til det nye kollektivknutepunktet.
 
Les mer om reguleringsplanen for området på Trondheim kommunes nettsider.