Anleggsstart ved Trondheim sentralstasjon

Jernbaneverkets prosjektdirektør Jon Brede Dukan inviterte til offisiell åpning av anleggsarbeidene ved Trondheim sentralstasjon 28. februar. Ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik, tok første spadetak i anlegget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Representanter både fra samarbeidspartnere og Jernbaneverket var til stede ved denne markeringen.

En smilende og sporty ordfører prøvesitter entreprenørens gravemaskin. (Foto: Jernbaneverket/Petter Solbakken)Universelt utformet stasjon
Jon Brede Dukan startet talen sin med å fortelle hvilke arbeider Jernbaneverket skal gjøre ved stasjonen. Plattformene og stasjonsområdet skal oppgraderes og fornyes. De som bruker stasjonen vil merke forbedringer i form av snø- og isfri plattform, tempererte ventesoner, bedre reiseinformasjon og ny adkomst til mellomplattformene. Etter oppgraderingen skal stasjonsområdet være universelt utformet.

- Jernbanen har opp igjennom historien hatt stor betydning for utviklingen av byer og tettsteder rundt om i landet. Det har den fortsatt og det arbeidet vi nå starter opp på Trondheim sentralstasjon er Jernbaneverkets bidrag til å gi byen et bedre og mer attraktivt kollektivknutepunkt, sa Dukan.

Det følger også noen utfordringer med et slikt byggeprosjekt. Å ta vare på sikkerheten til de som bygger og bruker stasjonen er svært viktig for Jernbaneverket. Både mens det bygges og etter at det nye stasjonsområdet er tatt i bruk.

Ordførerens tale
Rita Ottervik talte om kollektivknutepunktet ved Trondheim sentralstasjon. Videre fortalte hun om de langsiktige planene med å gjøre Brattøra til en attraktiv bydel med arbeidsplasser, opplevelser og boliger.

Første spadetak
Rita Ottervik var invitert til å ta det første spadetaket i dette anlegget. Prosjektdirektøren overrakte spaden til ordføreren, og hun tok det første spadetaket i anlegget. Etter den offisielle åpningen stilte en sporty ordfører opp for prøvesitting i gravemaskin.

Arbeidet går sin gang
Etter den offisielle åpningen fortsatte entreprenøren med arbeidet. Før vi vet ordet av det er det første kvartal 2014, og vi blir igjen invitert til markering. Denne gangen for å feire at vi har fått en moderne, funksjonell og universelt utformet sentralstasjon.