Høstens anleggsarbeider

Anleggsarbeidet ved Trondheim sentralstasjon pågår for fullt. Fra januar 2013 kan vi tilby togpassasjerene en oppgradert mellomplattform 2.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mellomplattformen skal forhøyes, nye møbler, lehus og kundeinformasjonsanlegg skal på plass. I tillegg skjer det en oppgradering av det jernbanetekniske anlegget. –Vi er glad for å være med å bidra til moderniseringen av Trondheim sentralstasjon, sier prosjektleder Christoffer Østvik.
 Anleggsarbeid: Pæler settes ned i grunnen på stasjonsområdet. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket

Teknisk kulvert på plass
Deler av kulverten er bygget under sporene på Trondheim sentralstasjon. I helgen 1.-3. september var stasjonen stengt for togtrafikk. Da bygde vi andre og siste del av teknisk kulvert under sporene. Byggingen av den tekniske kulverten er en del av de jernbanetekniske arbeidene som skal gjøres ved stasjonen.

 

Teknisk kulvert: Bygging og innheising av elementer til teknisk kulvert. Foto: Daniel Hansen, Jernbaneverket-Arbeidet gikk fort og greit, vi var ferdige allerede klokken 20.00 søndag kveld -ni timer før skjema. Jeg er veldig godt fornøyd med utførelsen av dette arbeidet, både planleggingen og gjennomføringen har vært oppskriftsmessig, sier prosjektleder Christoffer Østvik.

Anleggsarbeider
Arbeidet med oppgradering og bygging av ny mellomplattform 2 med tilhørende spor er godt i gang. Gravemaskiner og lastebiler jobber på høygir. Ute på anlegget foregår det nå pæling og bygging av fundamenter for fremtidig overliggende bebyggelse. Det skal også spuntes, denne arbeidsoperasjonen starter senere på høsten.

Fundamenter
Pælene som settes ned i grunnen under plattformene, skal bli fundamenter for bebyggelse over sporet.  Godkjent reguleringsplan viser en utbygging med bygninger over spor og plattformer. Tidspunkt for oppstart av utbygging er ikke avklart.

Plattformprosjektet bygger:

  • oppgradering av tre plattformer
  • fundamenter
  • nye heiser og trapper til plattformene
  • universell utforming av plattformområdet
  • jernbanetekniske arbeider