Helgearbeider ved Trondheim S

I helgen 25.-26. januar og i helgen fra 1.-2. februar skal det utføres planlagte anleggsarbeider ved Trondheim S. Arbeidet starter kl. 07.00 begge dager og avsluttes for dagen kl. 19.00 begge dager. I denne perioden går det buss for tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidet med å bygge den siste plattformen pågår for fullt. – Vi regner med å få utført en stor mengde arbeid denne helgen, i og med at vi ikke trenger å stoppe arbeid eller flytte til en annen arbeidsoperasjon når tog kommer og går, sier byggeleder Daniel Hansen.

Se nsb.no for alternativ transport.

 

Herding
Det skal støpes kanaler og føringsveier på området, dette er infrastruktur som er nødvendig for at togene skal kunne gå til og fra stasjonen. Når støpen er ferdig trenger den tid for å herdes.

 Kanaler støpes.

 

Bak anleggsveggen
I det avstengte området av trafikkhallen skal det i disse helgene bygges ny trapp som går ned i gangtunnelen. Det bygges armering og forskaling for den nye trappa.

 

Forbedringer for togpassasjerene

Som den observante togpassasjer har merket mangler det noen enkeltdeler i kundeinformasjonsanlegget. Det skal monteres informasjonsskjerm som viser toggangen og sporanviser under gangbrua Sjøgangen. Da blir det enda enklere å orientere seg på plattformene. 


Det skal legges himling i taket i gangtunnelen i løpet av helgen, og lysene skal settes permanent på plass. Gangtunnelen vil da være helt ferdig og fremstå lys og oversiktlig for alle som går gjennom den til og fra togene.

 

Midlertidig gangvei som før
Den midlertidige gangveien parallellforskyves fem meter mot øst, slik at det kan gjøres nødvendig grunnarbeid under den veien som brukes per i dag. For deg som skal ta toget følger du fortsatt den midlertidige skiltingen.

 

Ferdig
Det nye anlegget ved Trondheim S er planlagt ferdig i april 2014.

Plattform bygges på Trondheim S.