Fremtidens jernbaneingeniører

Fredag 18. oktober besøkte 19 studenter Plattformprosjektet, de tar emnet jernbaneteknikk ved NTNU. – Den praktiske vinklingen er verdifull for studentene, sier førsteamanuensis II, Alf Helge Løhren, ved NTNU.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektleder Ingunn Ramdal startet med å presentere prosjektet og dets rammebetingelser. Etterpå tok hun med studentene ut for å se på anlegget, slik kunne de studere den gamle og den nyrenoverte delen av plattformområdet.

Toget går: Mens Jernbaneverket moderniserer Trondheim S går togene som vanlig mens anleggsarbeidet pågår for fullt. Foto: Anne Rognes


Undervisningstime
Førsteamanuensis II, Alf Helge Løhren viste studentene overbygningskomponenter som skinner, sviller, befestigelser og skjøter. –Det er kjekt å kunne ta med studentene til stasjonen, slik at jeg kan vise dem hvordan disse delene faktisk ser ut og er montert i sporet, avslutter Løhren. 

Engasjert: Førsteamanuensis II ved NTNU, Alf Helge Løhren, noterte flittig  mens prosjektleder Ingunn Ramdal snakket. Etterpå knyttet han de temaene hun hadde snakket om  til undervisningen studentene hadde hatt i høst. Foto: Anne Rognes


I alle store prosjekter, eksempelvis vei og jernbane, ser vi ofte at forutsetningene for prosjektet endrer seg underveis. –Studentene lærer å planlegge større prosjekter, men i praksis vil forutsigbarheten vi opererer med i teorien være svært variabel, forklarer førsteamanuensis II Løhren.

Modernisering
Byggearbeidet ved stasjonen er startet som en følge av at plattformene og adkomstene til disse ikke er universelt utformet. En stasjon skal være lett tilgjengelig for alle som bruker stasjonen. I tillegg har tiden løpt fra dagens stasjon med hensyn til arkitektur og funksjonalitet.

Vi bygger
Byggearbeidet ved stasjonen er en renovering av det eksisterende jernbaneanlegget. Rampene som går til og fra plattformene erstattes av heiser og trapper, og plattformene bygges høyere for en sikrere og mer komfortabel av- og påstigning i toget.

På plattformen monteres det nye skjermer som viser togenes ankomst og avgang, nye benker og små venterom i hver ende av plattformen, i tillegg til oppgangen i midten. Gangtunnelen friskes opp med lyse farger.

I grunnen under plattformen bygges det infrastruktur og fundamenter for fremtidig bebyggelse, slik det er beskrevet i den kommunale reguleringsplanen.

I praksis: Studentene hadde god oversikt over anleggsområdet og plattformen mellom spor 4 og 5 fra gangbrua Sjøgangen. Foto: Anne Rognes.

Utfordringer og løsninger
– Den største utfordringen for prosjektet har vært å få til effektiv anleggsdrift samtidig som togene skal gå som normalt og omgivelsene skal merke minst mulig til utbyggingen, forteller prosjektleder Ramdal. Prosjektet nærmer seg nå slutten. – Vi konkluderer med at togene har vært punktlige, passasjerene har funnet frem på en stasjon som bygges om og anleggsarbeidet har vært effektivt, avslutter prosjektlederen.

Inspirasjon
Studentene benyttet anledningen til å stille spørsmål til prosjektlederen, både om fag og mulige veivalg videre. Noen ble kanskje fristet til å følge hennes løp. Ingunn Ramdal startet som trainee i prosjektledelse og er nå prosjektleder for jernbaneutbygging både i Trondheim og Bodø.