Første informasjonsmøte

Utbyggingsprosjektet ved Trondheim sentralstasjon holdt sitt første informasjonsmøte samme dag som byggearbeidene startet, 13. februar. Naboer og jernbaneinteresserte kom til møtet for å lytte til planene og stille utdypende spørsmål.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Informasjonsmøte: Jernbaneverket presenterte utbyggingsprosjektet ved Trondheim sentralstasjon. (Foto: Anne Rognes)Jernbaneverket fortalte om prosjektet og viste et bilde av hvordan det kan bli på stasjonen i fremtiden. Entreprenøren, Reinertsen AS, fortalte hvordan de skal gjennomføre prosjektet. Vi informerte også om nabokontaktfunksjonen vår i møtet.

Byggearbeider
Vi bygger en ny hovedplattform og to mellomplattformer. I stasjonshallen skal det bygges heis og trapp, som du kan bruke når du skal til mellomplattformene. Varme i plattformene vil fjerne snø og is vinterstid. Leskur med varme, nye benker og lys skal også fornyes. Etter byggeperioden vil stasjonsområdet være universelt utformet, og fremstå som nytt og funksjonelt.

Dialog med naboene
Når vi utfører et prosjekt som inkluderer anleggsarbeider vil det tidvis medføre ulemper for naboene. Eksempler på slikt arbeid i denne første fasen er økt trafikk med lastebiler.

–Det er viktig for oss å ha god dialog med naboene mens byggeprosjektet pågår. Nabokontakten vår tar imot spørsmål, innspill og kommentarer til jernbaneverkets arbeider ved stasjonen, sier prosjektleder Christoffer Østvik.

Mange spørsmål
De som kom til møtet hadde mange gode spørsmål til oss. Innholdet i spørsmålene levnet ingen tvil om at flere i salen hadde gode kunnskaper om jernbane. Vil plattform 1 med sine 125 meter bli for kort i fremtiden? Kan lyntog trafikkere stasjonen slik den bygges nå? Vil sporene på stasjonsområdet bli helsveiset?

Svar
Vi bygger for de behovene vi har nå, men legger til rette for at det kan gjøres endringer senere. Sporene er helsveiset både på stasjonsområdet og banestrekningene.

Neste møte
Vi holder nytt møte når det skjer noe i prosjektet som vi har behov for å informere dere om.

Kontaktinformasjon:
• nabokontakt Anne Rognes
• e-post: anne.rognes@jbv.no
• telefon: 415 05 253
• hverdager fra klokken 08.00 - 15.00