Første byggetrinn ved Trondheim S står ferdig

29. april ble byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon tatt i bruk etter vel to års byggeaktivitet. Begivenheten ble markert ved at prosjektgruppa var til stede i morgenrushet og serverte lefse og sjokolade til passasjerene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Byggeleder Jan Tore Herfjord (foran) spanderte lefser og prosjektleder Ingunn Ramdal (bak) bød på sjokolade til passasjerene som hastet forbi i morgentrafikken tirsdag 29. april. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

– Byggetrinn 1 bidrar til at stasjonen er bedre å bruke for flere, forteller prosjektleder Ingunn Ramdal. Den siste delen av byggetrinn 1 var plattformen ved spor 1 og legging av nye skinner, sviller og pukk i spor 1 og 2.

Gjennomførte byggearbeider i byggetrinn 1
– Nye og høyere plattformer ved sporene 1 til 5 (tilpasset fremtidens tog)
– Snøsmelteanlegg i plattform og varme i benker på plattform
– Trapp og heis som adkomst til plattformen ved spor 1
– Trapper og heiser til gangtunnel og til sporene 2 til 5
– Renovert gangtunnel
– Nytt kundeinformasjonsanlegg
– Ledelinjer
– Nye skinner, sviller og pukk i sporene 1 til 5
– Jernbanetekniske arbeider
– Fundamenter i grunnen for bebyggelse over spor som beskrevet i reguleringsplanen

Fornyet stasjon: Bildet viser spor 4 (til høyre) og spor 3 (til venstre) med nye plattformer. Den ærverdige og flotte stasjonsbygningen i bakgrunnen. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Tilpasset flere
Nye og høyere plattformer med tilhørende adkomster legger til rette for at alle kan komme seg trygt til toget. Når snøsmelteanlegget skrus på vil det bidra til at plattformen er snø- og isfri om vinteren, og benkene på plattformen vil ha oppvarmede seter.

Det nye kundeinformasjonsanlegget har skjermer som viser toggangen, sporanviser, høyttalere og teleslynge tilgjengelig på plattformen. Ledelinjer viser vei til plattformene og toget – merk deg at i trappen er disse i gelenderet, mens det ellers er merking i gulv og på plattform.

Nytt kundeinformasjonsanlegg: Skjermer som viser toggangen og sporanvisere. Høyttalere som har informasjon om togene og teleslynge er tilgjengelig på plattformen. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket. 

Hyggelig opphold
Gangtunnelen som leder til sporene er renovert og fremstår nå lys og trivelig.

Jernbanetekniske oppgraderinger i byggetrinn 1
– Nye spor med nye skinner, sviller og pukk
– Elektroteknisk bygg
– Teknisk kulvert under sporene
– Lagt nye kabler og ryddet i gamle kabler

Stasjonen trengte å bli oppgradert for å tilfredsstille dagens krav til funksjonalitet og utseende. I lenka til høyre på denne siden finner du en bildeserie med før- og etterbilder. – I tillegg til denne fornyelsen, trengte stasjonen også en jernbaneteknisk fornyelse. Det har blitt gjort mye under bakken som man ikke ser, men som er viktig for at du og jeg kan reise med et punktlig tog, avslutter  prosjektleder Ingunn Ramdal.

Reguleringsplan
I Trondheim kommunes reguleringsplan for stasjonsområdet er det lagt planer for bygninger over sporområdet ved stasjonen. I dette byggeprosjektet er det lagt fundamenter for denne fremtidige bygningsmassen.