Byggearbeider ved Trondheim S

Byggearbeidene pågår for fullt ved stasjonen, og fra 3. april kan de som tar toget ta i bruk en ny plattform mellom spor fire og fem.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den nye plattformen er hevet til 76 centimeter for at det skal bli bedre for alle å gå ombord i toget. Plattformen har fått ny overflate med taktil merking, dette er merking som gjør at blinde og svaksynte lettere kan orientere seg på plattformen. I plattformdekket er det støpt ned varmerør for å sikre alle passasjerer en snø- og isfri plattform om vinteren.

Nytt kundeinformasjonsanlegg med skjermer som viser når togene går, høyttalere og teleslynge har vi også montert.

 Siste arbeider: Fornyet plattform ved Trondheim S tas i bruk 3. april.

Lehus som skjermer ventende passasjerer for vær og vind, nye benker, avfallsbøtter og belysning blir det også på den nye plattformen.  Ny heis og trapp erstatter de gamle rampene, som har vært adkomst til plattformen tidligere.

I spor fire og fem skifter vi ut skinner, sviller og pukk.


Foreløpig uten glass
–Når vi tar plattformene i bruk vil det mangle glass i lehusene på plattformen og rundt oppgangen fra gangtunnelen. Plattformene vil være funksjonelle i bruk, og ikke minst sikre, forteller prosjektlederen. Det er trygt å ta toget fra den nye plattformen. Glasset settes på plass i uke 17, og jeg kan røpe at vi da får glassvegger som gir et fuglesperspektiv over Trondheim by. Det blir veldig fint, og jeg håper at også de som tar toget setter pris på det.


Vi inviterer til en markering av at vi har tatt i bruk en ny plattform, når glasset er satt på plass. Følg med på nettsiden for mer informasjon. 

 
Neste plattform
–Vi starter arbeidet med neste plattform 3. april forteller prosjektleder Christoffer Østvik.  Da river vi den eksisterende plattformen mellom spor to og tre og starter med gjenoppbyggingen av en ny og funksjonell plattform.

 
Beklager ulempene
Jernbaneverket beklager ulempene anleggsarbeidet medfører for omgivelsene.

 
Kontaktinformasjon
Ta kontakt med prosjektet hvis du har spørsmål om Jernbaneverkets byggearbeider ved stasjonen.