Anleggsbesøk

Nyansatte i Jernbaneverket og studenter fra NTNU besøkte plattformprosjektet ved Trondheim sentralstasjon 24. oktober. Prosjektleder Christoffer Østvik holdt prosjektpresentasjon, og etterpå var det befaring.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Formålet med besøket var å se et eksempel på hvordan vi bygger jernbaneanlegg. –Jeg viser gjerne frem det vi bygger og forteller om prosessen, sier prosjektleder Christoffer Østvik. Det spesielle med dette prosjektet er at vi er ett av mange byggeprosjekter i området. Togene går som vanlig mens vi bygger, det fikk vi se da vi var på plattformen på befaring. Som vanlig: Togene går som vanlig, det så vi under onsdagens befaring. Sikkerhetsvakt Tore Refseth til høyre i bildet. Foto: Anne Rognes

Plattformprosjektet
Prosjektleder Christoffer Østvik fortalte om prosjektet, både det som skjer før byggingen starter, som for eksempel reguleringsplan, hva vi bygger nå, temaet universell utforming ble berørt og til slutt orienterte han kort om planleggingen av byggetrinn 2. Gjestene var godt orientert om byggeprosjekter og rammebetingelser, og hadde flere gode spørsmål om dette temaet. Christoffer Østvik orienterer om prosjektet.Foto: Anne Rognes

Det bygges og togene går
Hverdagen i Utbygging består av å planlegge og gjennomføre byggeprosjekter slik at togene kan gå som normalt. Prosjektlederen forklarte de interne begrepene togfri helg og hvite tider – og hvorfor disse begrepene er viktig for byggeprosjektet.

I de såkalte hvite tidene går det ikke tog etter ruteplanen, og da er det mulig å jobbe i sporet etter at nødvendige sikkerhetsforanstaltninger er tatt. Togfri helg betyr at stasjonen/sporene stenges for togtrafikk slik at prosjektet kan jobbe uforstyrret, i for eksempel, 48 timer i ett strekk. Plattformprosjektet har bygd teknisk kulvert ned i bakken under sporene i forbindelse med togfri helg.

Anleggsområdet sett fra plattformen
Fungerende prosjekteringsleder Ingunn Ramdal og assisterende byggeleder Tom-Erik Rørheim holdt første del av befaringen ute på plattformen. De viste hvordan byggeprosjektet gjennomføres i praksis og forklarte hva vi bygger nå. De redegjorde også for neste steg i byggetrinnet og forklarte hvor de andre planlagte prosjektene i området skulle ligge. Også her var det mange gode spørsmål fra engasjerte og kunnskapsrike nyansatte og studenter.  

Jernbaneteknikk
Alf Helge Løhren, førsteamanuensis II ved NTNU, hadde tatt initiativ til dette besøket for at studentene skulle få se et jernbaneanlegg i praksis. Han holdt den jernbanetekniske delen av befaringen. Han fortalte blant annet om sporveksler, skinnefester og sviller. Studentene og de nyansatte fulgte interessert med, Løhren, fant mange eksempler og forklarte hvordan de enkelte delene fungerer sammen.Alf Helge Løhren (med hjelm) viser frem svillefester. Foto: Anne Rognes.

-For studentene er det viktig å få se det jeg snakker om i forelesningssalen i det virkelige liv, sier Løhren. Jeg bruker mye bilder, tegninger og små videosnutter i undervisningen, men for at studentene virkelig skal forstå, er det helt avgjørende at de får se overbygningskomponentene i sitt rette element, i jernbanesporet. Det å se anleggsvirksomhet og være tilstede på et anleggsområde er også verdifull læring, avslutter Alf Helge Løhren.

Nyansatte i Jernbaneverket
Sporplanlegger Ingeborg Tulluan i seksjon Baneteknikk hadde med seg 5 nyansatte fra Trondheim og Oslo. -Dette er et prosjekt som har et anlegg i drift, og det passet derfor bra med et besøk for å vise hva vi jobber med i praksis, sier Tulluan.