Anleggsarbeid gir buss for tog

I helgene i uke 4 og 5 måtte alle som skulle ta toget fra Trondheim S ta buss for tog på grunn av planlagte anleggsarbeider.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Plattformprosjektet er nå inne i siste byggefase, og for den observante leser er det tydelig at hovedplattformen ved spor 1 er i ferd med å ta form. For enkelte arbeidsoperasjoner er det helt nødvendig at det kan jobbes uavbrutt uten tog- og passasjertrafikk i lengre perioder.  – Vi utførte arbeider i publikumsområder og i trafikkerte spor, i tillegg til betongarbeider som måtte stå og herde, forteller prosjektleder Ingunn Ramdal. Prosjektet hadde derfor meldt inn behov for det vi kaller brudd/anleggshelg til sportilgangskoordinator Ann Iren Bergdal for over ett år siden.

Oversikt: Fra gangbrua Sjøgangen ser man ned på anleggsområdet og ser hvor langt anleggsarbeidet har kommet.  Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket

Begrepet brudd/anleggshelg
I Jernbaneverket brukes begrepet brudd/anleggshelg når vi skal utføre planlagte, større arbeider på infrastrukturen. Eksempel på store arbeidsoppgaver som har tatt lang tid i prosjektets byggeperiode ved Trondheim S, har vært å bygge den tekniske kulverten under sporene. Siden oppstarten i februar 2012 har plattformprosjektet totalt utført anleggsarbeid i fem brudd.


Ruteplanprosess
Planleggingen av brudd/anleggshelg skjer lang tid i forveien. – I begynnelsen av februar må det meldes fra om behov for å utføre større arbeider og tiltak som berører ordinær togtrafikk for neste år, forteller sportilgangskoordinator Bergdal. Etter høringer og møter med togselskapene kan man i midten av august slå fast hvilke helger det blir brudd på neste rutetermin, fra midten av desember til midten av juni neste år.  Jernbaneverket har avtale med togselskapene om å kunne utføre større vedlikeholdsarbeider som krever innstilling av tog på en strekning to ganger i året.

 
Langsiktig planlegging
For å sikre at alle involverte parter blir varslet og kan forberede og planlegge både i egen organisasjon og gi informasjon til sine kunder, leverandører og entreprenører, starter ruteplanprosessen i god tid, minst 15 måneder før selve utførelsen. Også internt i Jernbaneverket må arbeidsoppgavene planlegges og forberedes.

 
Buss for tog
Neste gang det er buss for tog ved planlagt brudd, vet du at det skal gjøres en større og planlagt arbeidsoperasjon som vil bidra til at infrastrukturen ved jernbanen blir enda bedre og mer robust, slik at togene kan komme fram i rute.

Viktig for fremdrift
– Arbeidene som ble utført under disse helgene er viktig for videre fremdrift i prosjektet, forteller byggeleder Daniel Hansen. Helgene ble også brukt til å utføre løpende arbeider, også dette ble svært effektivt når vi kunne jobbe uavbrutt uten å vente eller flytte arbeid på grunn av tog og passasjerer som kommer og går.


Utførte arbeider under bruddet
  
– Remontering av repetersignal i spor 2-5

–Nye skinner i spor 1 og 2

–Utbedring av kvalitetsavvik fra tidligere byggefaser

–Montering av bagasjetrallstativ på plattformene

–Taket i gangtunnelen ut til sporene ble gjort ferdig, inkludert lys

–Montering av kundeinformasjonsanlegg - skjermer og spornummer ved spor 3 og under gangbrua Sjøgangen

–Støping og bygging av hovedplattform ved den midlertidige gangvei for passasjerer

–Støping og herding av OPI-kanal ved gangvei

–Flytting av den midlertidige gangveien 

Midlertidig gangvei: Bildet viser gangveien ved stasjonen, denne ble flyttet noen meter mot vest mens det var brudd ved stasjonen. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Forbedringer fra april
Alt i alt er jeg meget godt fornøyd med arbeidsutførelsen i disse helgene og ser nå frem til at vi blir ferdige med byggearbeidene i april. – Det nye anlegget blir en klar forbedring både funksjonelt og estetisk, avslutter prosjektleder Ramdal.