Utsatt åpning av undergang på Hinna

Det er ennå ikke avklart når undergangen som bygges under jernbanesporene i Boganesveien vis á vis Hinna Ungdomsskole, kan tas i bruk. Flere manglende avklaringer gjør at dette kan bli et stykke fram i tid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Undergangen er bygget på oppdrag fra Stavanger kommune, som ønsket dette gjort parallelt med bygging av dobbeltsporet. Det ville blitt både vanskeligere og dyrere å bygge undergangen etter at de nye sporene er satt i full drift.

I følge Geir Godal i Stavanger kommune er det flere forhold som må på plass før undergangen kan åpnes. Det er blant annet grunneierforhold på østsiden av sporet som er uavklart. Stavanger kommune eier ikke grunnen her, og avtale med grunneier om bruk foreligger ikke enda.

I tillegg er trafikkbilde og -sikkerhet også et svært viktig tema som må avklares. Pr. i dag eksisterer det verken fotgjengerfelt eller undergang som kan føre myke trafikanter trygt over den trafikkerte Boganesveien. Også dette skal utredes av Stavanger kommune før undergangen under sporene kan åpnes permanent.

Godal opplyser også at muligheter for midlertidige løsninger vurderes.