Slik blir Paradis holdeplass

Paradis holdeplass bygges mellom Strømsbrua og Statens Hus på Lagårdsveien, og er en av 3 nye holdplasser på strekningen mellom Sandnes og Stavanger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Forberedende arbeider for etablering av Paradis holdeplass er godt i gang, og vil pågå i ca. halvannet år. Holdeplassen vil få midtplattform og god atkomst både fra sør og nord. Det skal bygges 2 trappehus, begge med heis og trapper.


 

”Kiss n’ ride”

Fra Lagårdsveien kan en kjøre ned med bil for av- og påstigning, et såkalt ”Kiss n’ ride” område hvor biler biler kan stoppe men ikke parkere. Det blir heller ikke parkeringsplasser for biler, kun for sykkel.

Paradis holdeplass tas i bruk når dobbletsporet åpner, og Hillevåg holdeplass legges ned samtidig. Attraktivt bolig- og næringsområde Holdeplassen i Paradis bedrer kollektivtilbudet på Nord-Jæren. Den blir liggende i et spennende næringsområde som skal bygges ut på den gamle Godsterminalen. Og sist men ikke minst er beliggenheten gunstig for store boligområder.