Opplæringsprogram på skoler i november

Mange foreldre har vært bekymret for barnas sikkerhet når det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger åpner. Spesielt har foreldre med barn på Gausel skole engasjert seg. Nærmere 200 skolebarn får tilgang til plattformen på nye Gausel holdeplass. Behovet for å informere og lære barna om hvordan man oppfører seg ved et jernbanespor er absolutt til stede.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Amalie og Anders H. Torkildsen demonstrerer hvor man ikke skal stå når en venter på toget. (Foto: Nina H. Sædberg)I november starter derfor kampanjen ”Trygg med tog”, hvor formålet er å lære barn og ungdom hvordan man ter seg ved et jernbanespor.

Samarbeid
Kampanjen er et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB og Politiet. I oktober møttes sikkerhetsrådgiver Mona T. Hille i JBV forvaltning, samt representanter fra politiet, NSB og dobbeltspor-prosjektet for å diskutere hvordan man best kunne få til et felles opplegg.

Første skole som får besøk er Gausel barneskole. Der skal alle klassetrinnene bli presentert opplæringsprogrammet hver for seg. Fra NSB skal en lokfører være med for å  fortelle om sine opplevelser når folk er i sporet.

Det ble besluttet å lage en lokal tilpasning av det allerede eksisterende opplæringsprogrammet ”Trygg med tog”. Nye bilder ble tatt og deler av teksten ble endret. Det ble til og med rekruttert lokale fotomodeller fra Gausel barneskole!

 - Eg syns det va jysla kjekt å vær' med på dette, sa fotomodellen Anders Helstrup Torkildsen. Også søster Amalie H. Torkildsen stilte velvillig opp på fotograferingen.

 - Det er sendt ut mail til flere skoler langs Jærbanen med forespørsel om de ønsker besøk av oss, men så langt har bare én skole på Sandnes svart, sier sikkerhetsrådgiver Mona T. Hille.

Mange hendelser
Jærbanen er ”verstingen” når det gjelder rapporter om uønskede hendelser med ferdsel i eller ved sporet.

- Dette vil vi prøve å gjøre noe med, blant annet ved å være tilstede på noen holdeplasser morgen og ettermiddag for å informere om farene ved å krysse sporet. Politiet har også sagt seg villige til å delta på dette, sier Mona T. Hille.

Torsdag 19. november går startskuddet for ”Trygg med tog”.  Forhåpentligvis vil denne opplæringen og formidlingen av gode holdninger kunne bidra til en reduksjon av antall hendelser med ferdsel ved sporene.