Nye underganger på Hinna

Atkomst til turveien langs Gandsfjorden bedres med 2 nye underganger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her kommer ny undergang, vis a' vis Hinna UngdomsskoleI 2009 vil atkomsten til de flotte områdene ved sjøen på Hinna og Vaulen bli enda bedre. Det skal bygges to nye underganger under dobbeltsporet.

Hinnavågen og Boganesveien

I Hinnavågen finnes det allerede en undergang, og denne vil bli utbedret og forlenget. Det skal også bygges en ny undergang like ved den nedlagte stasjonen på Hinna , noen få hundre meter fra eksisterende undergang i Hinnavågen. I tillegg skal det bygges en undergang ca. 400 meter lenger sør, nesten vis a’ vis Hinna Ungdomsskole. Fotgjengere og syklister som skal enten sørover mot Jåttåvågen og Viking stadion, eller nordover mot Vaulen vil til neste år kunne ta seg ned til de flotte omgivelsene langs turstien fra flere punkter. Jernbaneverket bygger totalt ca. 5 km ny turvei mellom Sandnes og Stavanger.

Midlertidig gang- og sykkelsti

Planlagt byggestart for de nye undergangene og opprusting av jernbanespor er september 2008. Den eksisterende turveien mellom Jåttåvågen og Hinnavågen vil da benyttes som anleggsvei. Det blir etablert en midlertidig turvei fra Hinna til Vaulen når arbeidet i området pågår. De nye undergangene bygger vi på oppdrag for Stavanger kommune.

Like ved den nedlagte Hinna holdeplass kommer ny undergang.