Ny Turvei langs dobbeltsporet

Stavanger og Sandnes kommune er tiltakshaver for ny turveg trase som Jernbaneverket bygger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her kan du legge søndagsturen i 2009.Parallelt med bygging av dobbeltspor Sandnes - Stavanger jobbes det også med det spennende prosjektet å bygge ny turvei langs Gandsfjorden. Turveien opparbeides og tilrettelegges med en bredde på ca. 3 meter.
Turveien vil få belysning og asfalt. Det faste dekket som legges gjøres spesielt med tanke på fremkommelighet for utrykningskjøretøy, vedlikehold og rullestolbrukere.


 

Turvei på utsiden av Lurahammaren tunnel

Fra Lurastø vil en via ny undergang få tilkomst til turvei ved sjø. Turveien fortsetter så på utsiden av Lurahammaren tunnel, forbi Rissebærstraen og frem til området ved gamle Forus stasjon. Videre nordover må turgåere bruke eksisterende veinett frem til Jåttåvågen.

Gangvei bru over sporet

Fra Jåttåvågen og helt frem til Kvaleberg kan en så benytte eksisterende og ny turvei i nydelige omgivelser. Vel fremme på Kvaleberg treffer en så på en spennende ny gangvei bru som snor seg over sporet og ender opp i et lite skogholt ved Solhøgda.
Selv om turveien inngrepsmessig vil kunne gi noen negative konsekvenser, vil den allikevel gi store positive konsekvenser i forhold til friluftsliv.
I tillegg til de eksisterende kilometer turvei, bygges samlet nærmere 6 km ny turvei. Prosjektet med ny turvei langs Gandsfjorden og dobbeltsporet forventes ferdig i løpet av 2009.