Konkurranse om kunst på Paradis

Fem kunstnere skal nå konkurrere om utsmykking av 380 kvadratmeter med betongmur på Paradis holdeplass. Det blir også annen spesiell dekor på den nye holdeplassen, som skal være ferdig til åpningen av dobbeltspor Sandnes–Stavanger 19.oktober i år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Muren til høyre i bildet er 380 kvadratmeter og skal utsmykkes av en kunstner. Illustrasjon: NorconsultParadis er siste holdeplass før banens endestasjon og er å anse som portalen inn til Stavanger sentrum.

Sentral beliggenhet
Paradis holdeplass kommer til å bli en av de største og fineste holdeplassene langs Jærbanen med en svært sentral beliggenhet. I umiddelbar nærhet ligger Statens hus, Skattens hus, Statens Vegvesen og et lite stykke lenger unna Universitetssykehuset i Stavanger. Sist men ikke minst er det store planer om videre utbygging av næringsvirksomhet i Paradis.

Det forventes at Paradis holdeplass etter hvert vil betjene et stort antall reisende daglig.

Konkurranse i gang
Paradis holdeplass består blant annet av en støttemur på hele 380 kvadratmeter, og det er denne betongmuren som skal dekoreres av en kunstner. Konkurransegrunnlaget er nå oversendt kunstnerne, og i løpet av august 2009 skal juryen ha bestemt seg for valg av forslag og kunstner. Kunstprosjektet skal være ferdig senest 1. juni 2010.

Juryen består av representanter fra Jernbaneverket, Stavanger kommune og en kunstnerisk rådgiver. Det vil bli stilt strenge krav til at kunsten må være robust og solid og kunne vedlikeholdes på en enkelt måte.

Det vektlegges også at kunsten må kunne ”snakke” til folk i alle aldre, samt at den skal kunne oppleves både på lang avstand, på nært hold og i fart.

Spesiell dekor
I tillegg til kunstverket vil heisene i glass i de to adkomsthusene til Paradis holdeplass bli lyssatt med varmt lys. Ytterveggene i atkomsthusene kles med en dekorativ stålduk og taket skal belegges med bergknapp.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at dette vil ble en spesiell holdeplass!