Kampanjen ”Trygg med tog” er i gang

Nærmere 500 elever deltok for å lære mer om tog, stasjoner og holdninger da startskuddet for kampanjen ”Trygg med tog” gikk torsdag 19.november. Alle trinnene på Gausel barneskole fikk hver sin presentasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mona T. Hille og ivrige elever på Gausel skole. (Foto: Nina H. Sædberg)Representanter fra Jernbaneverket, politiet og NSB hadde laget et felles program tilpasset barnetrinnet.

Barna på samtlige klassetrinn var svært lydhøre, og de deltok ivrig med å stille spørsmål omkring presentasjonene. Målet var å formidle gode holdninger og kunnskap om hvordan man skal oppføre seg på en togstasjon.

Rogalands Avis var også på plass og laget en fin reportasje over to sider.

- Vi traff veldig godt med budskapet, og nok en gang så vi at ”det enkle er ofte det beste”, sier Mona Tveberg Hille i Jernbaneverket.

En i politiuniform på en barneskole er som å se fluer rundt hestelorten en varm sommerdag. Leif Birger Bøe, leder for trafikkavdelingen ved Stavanger politikammer, fikk desidert flest spørsmål, og her følger et knippe av disse:

  • Dagens mest populære - Leif Birger Bøe fra Politiet. (Foto: Nina H. Sædberg)Koffor har du ikkje CIA-merke på jakken din?
  • Har du någen gang arrestert tyver?
  • Springe du liga fort så tyvene?
  • Korr har du håndjernå ?
  • Har du pistol?
  • Kjenne du andre politier?
  • Korr mange har du skjøde (skutt)?
  • Kan eg få autografen din?

 - Jeg er positivt overrasket over møtet med elever og lærere. Her var alt tilrettelagt, og engasjementet var langt høyere enn hva jeg har erfart ved tilsvarende anledninger tidligere og da ikke minst barnas engasjement, sier Edmund Birkeland i Jernbaneverket.

F.A.U. ved Gausel barneskole skal også fremheves for å være engasjerte så vel som imøtekommende.