Godkjent signalanlegg for Sandnes-Stavanger

Statens jernbanetilsyn har nå godkjent det midlertidige signalanlegget for Sandnes-Stavanger. Dette var et avgjørende punkt for å kunne ferdigstille den nye dobbeltsporede jernbanestrekningen på Nord-Jæren.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dobbeltsporet Sandnes-Stavanger kan snart tas i bruk med godkjent signalanlegg. Foto: Jan Schouw. 

Vedtaket fra Statens jernbanetilsyn, SJT, gir tillatelse til å ta i bruk det midlertidige signalanlegget i 3 år. Samtidig har Tilsynet godkjent bruken av akseltellersystemet for togdeteksjon, og dette er første gang i Norge.

I brevet fra Jernbanetilsynet heter det at:

  • Alle avvik fra Jernbaneverkets tekniske regelverk skal være vurdert og akseptert.
  • Alle punkter i fareloggen skal være lukket eller videreført til driftorganisasjonen før anlegget tas i bruk.
  • Alle sikkerhetsrelaterte bruksbetingelser vedrørende akseltellersystemet skal være ivaretatt.
  • Togleder/txp, drift- og vedlikeholdspersonell og sikkerhetsmenn skal ha fått tilstrekkelig opplæring.
  • Sluttkontrollen av signalanlegget skal være akseptert i henhold til Jernbaneverkets regelverk.

Trygghet for prosjektorganisasjonen
Utbyggingssjef Ole Konttorp sier seg fornøyd med vedtaket fra Jernbanetilsynet og ser fram til å kjøre dobbelsporprosjektet i mål med den nødvendige godkjenningen på plass.

–Dette var en avgjørende bit av det som skulle på plass før vi igjen setter trafikk på sporet. For oss er dette veldig positivt og jeg er glad for vedtaket fra Tilsynet, sier Konttorp.

Med godkjenningen fra Jernbanetilsynet på plass får prosjektorganisasjonen tryggheten om at de kan avslutte sitt arbeid med det nye dobbeltsporet sier utbyggingssjefen.

16. november vil togtrafikken komme i gang på det nye dobbeltsporet Sandnes - Stavanger.