Engasjert og bekymret for barns skolevei

I forkant av åpningen av Gausel holdeplass etterlyser foreldre og skole sikkerhetstiltak.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 

Åse Koll-Lunde er leder av FAU Gausel skole samt mor til en aktiv 3.klassing. Hun henvendte seg til Jernbaneverket Utbygging for å videreføre dialogen ble etablert allerede for 2 år siden.

Foreldre og barn i Gausel- og Forus området har i lenger tid måttet leve med skolevei som ikke har vært optimal hva angår sikkerhet.

Møttes på Gausel holdeplass
Onsdag morgen kl. 08.00 møttes derfor Jernbaneverket Utbygging, leder av FAU Gausel skole og representant for Stavanger kommune ved Gausel holdeplass.

Det er blant annet den åpne tilgangen til plattformen som skaper bekymring. Barn kan her, som alle på alle andre holdeplasser, gå fritt ut på plattformen. Og det et er særlig bekymringen for de yngste skolebarna som er i fokus.

-Hva om de går opp på plattformen, er uoppmerksomme og nysgjerrige? Hvordan skal vi gå frem for å lære barna om farene, undrer Åse Koll-Lunde?

Jernbaneverket har eget opplæringsprogram
Svaret er opplæring og holdninger. FAU leder Åse Koll-Lunde ble derfor glad og lettet over å få høre at Jernbaneverket kommer til Gausel skole med ”opplæringsprogram” som gjennomgås av sikkerhetsrådgiver Mona Tviberg Hille. Hun har også politi og lokomotivfører med på opplæringen.

-Vi prioriter å komme til Gausel skole først, og dette skal skje før holdeplassen tas i bruk, sier Hille.

Media følger opp
Rogalands Avis stilte opp med journalist og fotograf, og viste stor interesse for temaet sikker skolevei samt det at Jernbaneverket Utbygging og FAU/Gausel skole i lenger tid har hatt god og åpen dialog.

Trafikkansvarlig i Stavanger kommune, Arve Simonsen deltok også på befaringen. Hans innspill og erfaring kom også svært godt med denne kjølige oktober morgenen.

-Også syklistenes høye fart gjennom undergangene her kan være farlig for myke trafikanter. Med enkle tiltak og midler kan dette gjøres noe med, sa Arve Simonsen.Journalist H. Urdal, Rogalands Avis intervjer FAU leder Åse Koll-Lunde.

Tiltak
Konkrete forslag gikk på å etablere fartsdempende ”rumler” i asfalten, montere hindringer i veien som tvinger syklister å redusere farten, og sist men ikke minst foreslår Simonsen å montere speil på 2 hjørner ved undergangene, hvorav jernbaneverket er ansvarlig for den ene undergangen.

-Da ser vi om det blir Jernbaneverket eller Stavanger kommune som får gjort noe først, utfordret byggeleder Roy Ramsland.

Det er å håpe at begge etater setter seg som mål å vinne ”konkurransen” om å være først ute med ekstra sikringstiltak!