Driftsbanegården utvides

En driftsbanegård kan forklares som et område hvor enkelt vedlikehold som for eksempel innvendig og utvendig vask og hensetting av tog finner sted.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I Stavanger er driftsbanegården plassert ved den gamle godsterminalen i Paradis, og her skal 2 spor oppgraderes og nytt midlertidig togvarme anlegg skal etableres.
Hensettingssporene vil ha plass til inntil 6 togsett

Bruken av driftsbanegården i Paradis vil ikke bli endret etter at nye hensettingsspor er etablert.

Hensettingsspor brukes til oppstalling (”parkering”) av togsett når disse ikke er i bruk, for eksempel på natten eller i helger.

Hvorfor nye hensettingsspor?
Når dobbeltsporet er ferdig og kvarters avganger mellom Sandnes og Stavanger innføres, vil dette medføre et behov for flere togsett. Og flere togsett vil igjen kreve mer plass til hensetting.

I tillegg skal det også bygges et nytt spor fra Paradis til Kvaleberg, det vil si frem til Mantenas servicehall hvor større vedlikehold og reparasjoner kan utføres.

Oppstarttidspunkt for arbeidene er i skrivende stund ikke endelig avklart, men det forventes ferdigstilt til åpning av dobbelsporet 19.oktober 2009.


Driftsbanegården ved Paradis i Stavanger