Akseltellere på plass mellom Sandnes og Stavanger

Et nytt system for togdeteksjon er nå ferdigmontert mellom Sandnes og Stavanger. De nærmeste ukene skal akselteller-anlegget ferdigstilles og testes. Fra og med 19. oktober skal 54 akseltellere melde til sikringsanlegget og toglederne hvor togene befinner seg på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Femtifire gule ”sopper” har sprettet opp langs jernbanen mellom Sandnes og Stavanger. ”Sopp” er det utbredte, folkelige navnet som brukes på de utvendige tunerenhetene som hører til akseltellersystemet. De er gule, rundt 80 centimeter høye og oser av høy teknologi.


Denne uken ble det tyske firmaet Thales ferdig med å montere 54 akseltellere langs dobbeltsporet. Det nye systemet basert på hjuldetektor og tunerenhet vil bidra til høyere tilgjengelighet av sporet og lavere vedlikeholdskostnader.
Når akseltellerne tas i bruk den 19. oktober, vil jernbane-Norge ta det første skrittet vekk fra det gamle systemet for togdeteksjon basert på sporfelt, som har vært årsaken til mange brysomme signalfeil.


Tysk innsats i Rogaland
Tyske Günter Schnelle, byggeleder i Thales, har lagt bak seg flere uker med hardt arbeid mellom Sandnes og Stavanger. Ifølge Schnelle har byggeprosessen vært intens og preget av godt samarbeid med Jernbaneverket og underleverandør Strukton Rail AS.


Høye sikkerhetskrav
Den pågående utbyggingen av dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger har påvirket etableringen av akseltellere. Kravene i forhold til spordisponering og sikkerhet har vært en utfordring for de tyskerne arbeiderne i Thales.
– Vår jobb har også vært en utfordring for sikkerhetsmennene som har fulgt etter oss langs hele strekningen, smiler Schnelle. Vi merker at det er stort fokus på sikkerhet i Norge. Vi måtte ha sikkerhetsmann hele tiden, det er vi ikke vant med, forteller den tyske byggelederen.


Frodig sopphøst på dobbeltsporet. De gule tunerenhetene som hører til akseltellersystemet kalles enkelt og greit for "sopper".