Slik bygges Jåttåvågen holdeplass

Jåttåvågen holdeplass bygges mellom Viking stadion og Jåttå videregående skole. Den er en av tre nye holdeplasser på strekningen mellom Sandnes og Stavanger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Holdeplassen er en del av parsellen Jåttåvågen som startet opp først under dobbeltsporutbyggingen. I tillegg til holdeplassen bygges det flere større brukonstruksjoner på strekningen.

Slik blir den nye holdeplassen.

Østre del bygget først

Arbeidet har pågått i omtrent ett år, og første del av holdeplassen åpner januar 2008. Den første milepælen i anleggsarbeidet er den togfrie perioden fra lørdag 26. til mandag 28. mai i 2008. Da legges sporet om, og togene vil kjøre på nytt spor over ny jernbanebru i Jåttåvågen.

I juni 2007 startet rivingen av det gamle jernbanesporet ved Jåttåvågen holdeplass. Fram mot november 2007 ble det arbeidet med vestre del av Jåttåvågen holdeplass, og vestre del av jernbanebrua over Jåttåvågen.

”Kiss and ride”

Holdeplassen får god atkomst både fra sør, nord og midt på perrongen, egen sykkelparkering og en ”Kiss and ride” løsning for de som skal slippe av reisende som skal med toget.

Attraktivt bolig og næringsområde

En holdeplass i Jåttåvågen bedrer kollektivtilbudet på Nord – Jæren. Holdeplassen blir liggende i et attraktivt næring og boligområde som de nærmeste årene vil ha en stor økning i antall arbeidsplasser og boliger.

Mer om utbyggingen i Jåttåvågen kan du lese ved å følge linken til høyre.