Sandnes - Stavanger

 • Vinner av utsmykningskonkurranse er kåret!

  Fem kunstnere var invitert til å delta i konkurransen om utsmykning av Paradis holdeplass. Juryen diskuterte seg frem til et enstemmig og spenstig forslag.

 • Akseltellere på plass mellom Sandnes og Stavanger

  Et nytt system for togdeteksjon er nå ferdigmontert mellom Sandnes og Stavanger. De nærmeste ukene skal akselteller-anlegget ferdigstilles og testes. Fra og med 19. oktober skal 54 akseltellere melde til sikringsanlegget og toglederne hvor togene befinner seg på strekningen.

 • Utsatt åpning av undergang på Hinna

  Det er ennå ikke avklart når undergangen som bygges under jernbanesporene i Boganesveien vis á vis Hinna Ungdomsskole, kan tas i bruk. Flere manglende avklaringer gjør at dette kan bli et stykke fram i tid.

 • Ny bru åpnet i Sandnes

  Den nye brua over jernbanen på Somaneset i Sandnes åpnet onsdag 17. juni kl. 07:15. Denne morgenen valgte mange billister å stå i kø og vente noen minutter for å slippe over brua.

 • Konkurranse om kunst på Paradis

  Fem kunstnere skal nå konkurrere om utsmykking av 380 kvadratmeter med betongmur på Paradis holdeplass. Det blir også annen spesiell dekor på den nye holdeplassen, som skal være ferdig til åpningen av dobbeltspor Sandnes–Stavanger 19.oktober i år.

 • Driftsbanegården utvides

  En driftsbanegård kan forklares som et område hvor enkelt vedlikehold som for eksempel innvendig og utvendig vask og hensetting av tog finner sted.

 • God progresjon på strekningen Hinna - Mariero

  På befaring en kjølig februardag var det store endringer å se på strekningen Hinna - Mariero siden anleggsoppstart i mai 2008.

 • Ny Turvei langs dobbeltsporet

  Stavanger og Sandnes kommune er tiltakshaver for ny turveg trase som Jernbaneverket bygger.

 • Nye underganger på Hinna

  Atkomst til turveien langs Gandsfjorden bedres med 2 nye underganger.

 • Slik blir Paradis holdeplass

  Paradis holdeplass bygges mellom Strømsbrua og Statens Hus på Lagårdsveien, og er en av 3 nye holdplasser på strekningen mellom Sandnes og Stavanger.