Nok en vellykket arbeidshelg på Dovreplatået

I forbindelse med en 25 timer lang togfri periode forrige helg ble vekslene på det nye kryssingssporet på Vålåsjø montert inn. Vekslene som kom i flere deler fra Vossloh Rail Services fabrikk i Ørebro, ble montert til tre deler før de ble heist inn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Helgens arbeider gikk veldig bra, forteller prosjektleder Esad Karahasan, og jeg vil takke alle involverte for innsatsen. Vi lå faktisk litt foran tidsplanen hele tiden, og arbeidene ble ferdig i god tid før bruddet ble hevet.

Vekslene var montert i tre deler som ble heist inn ila den togfrie perioden. (Foto: Esad Karahasan)

- Grundig planlegging er avgjørende for et vellykket brudd, og vi brukte mye tid på forhånd på å planlegge og koordinere alle aktivitetene som skulle utføres i helga, forteller Esad. Detaljplanleggingen startet før sommerferien, og de siste brikkene falt på plass i det siste planleggingsmøtet uken før bruddet.

Innheisingen av sporvekslen er fullført, og den ligger der den skal. (Foto: Esad Karahasan)

Veien videre
Hovedparten av grunnarbeidene på Vålåsjø, som startet i mai er gjennomført, men innen utgangen av året skal arbeidet med sidesporet og drifts- og atkomstveien fullføres. I tillegg skal kabelkanaler og fundamenter for tekniske anlegg monteres. I 2011 forsetter arbeidene med de tekniske anleggene.

Kryssingssporet skal etter planen stå ferdig i løpet av 2011, men kan først tas i bruk når nytt sikringsanlegg er på plass.

Hovedentreprenør for arbeidene på Vålåsjø er Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS, og Strukton Rail AS er underentreprenør.