Arbeidene på Nodeland er i gang

Jernbaneverket skal forlenge det eksisterende kryssingssporet på Nodeland. Dette vil øke kapasiteten på Sørlandsbanen. For å øke sikkerheten for de reisende skal vi bygge nye og lengre plattformer. I tillegg skal publikumsfasilitetene på stasjonen oppgraderes.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det skal bygegs nye plattformer på begge sider av sporene på Nodeland stasjon. (Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket)Kryssingssporet på Nodeland er i dag 420 meter, og dette skal forlenges med ca 400 meter. Sporet skal forlenges i retning Kristiansand, over fylkesvei 303, Kuliaveien.

Over Kuliaveien skal det derfor bygges ei ny 15 meter lang jernbanebru parallelt med den eksisterende jernbanebrua.

Det nye sporet vil bli liggende på vestsiden av eksisterende spor, og for å få plass til dette skal det etableres ei stor fylling på vestsiden av dagens spor ned mot Skeibekken.

Nye og lengre plattformer
I tillegg til å forlenge kryssingssporet, skal publikumsfasilitetene på stasjonen oppgraderes.

Mellomplattformen på Nodeland er i likhet med en rekke plattformer rundt om i landet, for kort for de togene som trafikkerer strekningen. For å bedre sikkerheten for de reisende skal vi derfor bygge nye plattformer på hver side av de to jernbanesporene. Disse vil erstatte mellomplattformen, som vil bli revet.

Det blir etablert trapper fra begge plattformene ned til gang- og sykkelveien i Kuliaveien på begge sider av jernbaneundergangen. Dette vil bedre tilgjengeligheten og sikkerheten for de reisende til og fra Nodeland.

I tillegg skal publikumsområdet oppgraderes med nye benker, leskur og ny belysning. Det blir montert nytt høyttaleranlegg og monitorer som viser togavgangene på Nodeland stasjon. Dette vil bidra til bedre informasjonen for de reisende.

For at blinde og svaksynte lettest mulig skal kunne orientere seg på stasjonen blir det montert ledelinjer. I tillegg blir plattformenes sikkerhetssone merket.

Stasjonen skal være i drift under hele anleggsperioden. Endringer i trafikk- og gangmønster vil bli skiltet.

For mer informasjon om prosjektet, se vedlagte informasjonsskriv på høyre side.