Sammen om sikrere skoleveg

Statens Vegvesen har kommet med nye innspill til hvordan skolevegen kan forbedres ytterligere i Hommelvik. Ideene er nå diskutert med både kommune og politi, samt TrafikkForum Gevingåsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Politi, Vegvensen, kommune og jernbane finner i fellesskap løsninger for skoleveien i Hommelvik.Skjerming
Forslaget går ut på å føre skolebarna inn i en gangvei langs Havneveien, under vestre brukar ved Homla bru og inn mot skolen.

Rådgiverfirmaet Norconsult har nå fått oppdraget med å utarbeide detaljer i forhold til sikkerhet.

Veien vil bli skjermet både langs Havneveien og under brukaret. Barna må krysse veien ved krysset under brua, på en allerede merket fotgjengerovergang.

Enighet
Saken ble tatt opp med TrafikkForum Gevingåsen, som var enige i at denne løsningen innebærer en vesentlig tryggere skolevei i Hommelvik. Når den nye skoleveien skal introduseres, vil prosjektet sørge for både opplæring og kommunikasjon mot barna.

Den nye skoleveien blir etablert før entreprenøren setter i gang arbeidet ved ”Smedplassen” i Hommelvik.