Konkurranse om flere anleggskontrakter

Gevingåsen tunnel har i vinter hatt tre hovedentrepriser ute til anbud. I tillegg er det en mindre entreprise som også har vært lagt ut til konkurranse.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Slik blir vei- og tunnelanlegget i Hommelvik.De tre hovedentreprisene er tunneldrift, bygging av kulvert og vegløsning i Hommelvik, samt bygging av ny overgangsbro på Hell.

I forbindelse med tildeling av midler i regjeringens krisepakke, har prosjektet satt seg som mål å forsere en mindre del av prosjektet - riving av bygninger på den såkalte ”Kjeldstad-tomta” i Hommelvik.

Dette er et rivingsprosjekt som er en del av kontrakten med grunneier Kjeldstad AS. Den nye togtraseen vil berøre flere av bygningene som grunneier likevel har planer om å sanere.

Tilbudet på riving gikk ut 2. mars, mens de tre hovedentreprisene hadde en tilbudsfrist på 6. mars.

Prosjektet forventer å ha gått gjennom de vanlige prosedyrene for valg av entreprenører, inkludert ankefrister, i løpet av mars måned.