Sjøflyhangar nede for telling

Et monument i Hommelvik får nådestøtet denne uken. Sjøflyhangaren ble i sin tid bygget av den tyske okkupasjonsmakten. De siste årene har forfallet preget bygningen, som nå altså blir jevnet med jorden.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sjøflyhangaren i Hommelvik ble denne uken revet. Den fremtidige traseen til Nordlandsbanen vil gå gjennom dette bygget når Gevingåsen tunnel står ferdig. Foto: Stig HerjuauneNår Gevingåsen tunnel står ferdig i 2011, vil Nordlandsbanen gå ”tvers gjennom bygget” som altså var en tysk base for sjøflyvirksomhet i Trondheimsfjorden.

- Dere kan jo ikke åpne hangarportene hver gang toget skal forbi, sa en av oppsitterne som var tilstede, da rivingen av det store bygget startet opp.

Kildesortering
Bygningen blir kildesortert i sin helhet. I et slikt eldre krigsbygg dukker det ofte opp miljøutfordringer. Det gjorde det også i sjøflyhangaren, hvor det var en del asbest i enkelte vegger.

Mer overraskende var det at takpappen viste seg å ikke være av den normale typen. Prøver påviste stoffet PHH, som er et giftig stoff som av og til ble benyttet i bygg før og under krigen.

Takpappen blir skrellet av og levert til avhending for sikker håndtering.

Rivingen i Hommelvik fortsetter de kommende ukene. Etter at Sjøflyhangaren er revet og sortert, vil nabobygget, en eldre trelast-tørke, også bli offer for riving.