Rydder i steinbruddet

Trondheimsfirmaet Terra Entreprenør AS er i full gang med å rive og rydde i forkant av anleggsstarten på Gevingåsen tunnel. I første omgang blir det gjort et større arbeid i steinbruddet på Hell.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den gamle garasjen i steinbruddet på Hell er jevnet med jorden og ”resirkulert”.I årevis har dette steinbruddet vært et sted hvor motorinteressert ungdom har hatt tilhold. De siste årene er det imidlertid forfallet som har dominert.

Det er en mindre bygningsmasse i steinbruddet som har båret preg av hærverk og tagging. Disse bygningene er nå fjernet i samråd med Stjørdal kommune. Samtidig er det også gjort et større ryddingsarbeid i grunnen. Det er kabler og ledninger i et ganske stort omfang som nå er tatt opp og levert til gjenvinning.

Arbeidet videre fortsetter i Hommelvik, hvor den gamle sjøflyhangaren blant annet skal rives. Også her blir det lagt vekt på å sanere miljøavfall og resirkulere materialer som kan benyttes om igjen.