I nærkontakt med naboene

Prosjektet Gevingåsen tunnel er nå kommet til en fase hvor vi går i tett dialog med den enkelte nabo. Det er HMS-koordinatoren og nabokontakten som samarbeider om dette tiltaket.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vi har allerede oppsøkt naboene som vil bli mest berørt av prosjektet. Dette dreier seg om naboer som får anlegget spesielt nært sin eiendom. Utfordringene ligger først og fremst på støy og støv.

Trafikkforum
Prosjektet har hatt et nært forhold til naboene gjennom Trafikkforum Gevingåsen, hvor velforeninger, politi, kommuner og Statens Vegvesen har aktive roller.

Dette forum behandler de overhengende prinsippspørsmålene, og de store linjene. Forum har en viktig rolle gjennom hele prosjektets levetid, først og fremst som naboens ”stemme” inn til prosjektet.

Direkte kontakt
I tillegg er vi nå altså i full gang med å gå inn i detaljene som angår naboen. Noen naboer får anleggstrafikken tett inntil sin eiendom, andre blir boende svært nært primære anleggspunkter osv.

Disse naboene er vi nå i direkte dialog med, ikke minst for at vi skal finne fram til løsninger som vil kunne gagne begge parter.

HMS-koordinator og nabokontakt har gått fra hus til hus i to av nærmiljøene, og det er gitt tilbud om direkte kontakt med naboer som har spesielle behov. Dette arbeidet vil pågå i forkant av anlegget, inntil vi er kommet til løsninger med alle parter.