Nyhetsarkiv

 • Samarbeid om trafikksikkerhet

  Prosjektet Gevingåsen jernbanetunnel har brukt vinteren til å løse de trafikale problemstillingene som oppstår i forbindelse med utbyggingen. Et samarbeid mellom nærmiljøet, Statens Vegvesen, politiet og Jernbaneverket ender nå opp i løsninger som skal ta hånd om spesielt de yngste trafikantene i området.

 • Snart riving i Hommelvik

  Snart går Gevingåsen-prosjektet i gang med riving av bygningene på industritomta Kjeldstad AS i Hommelvik. Med det er også en industriell æra i Hommelvik over for godt.

 • Ny overgangsbru på Hell

  Som en del av prosjektet Gevingåsen tunnel, skal planovergangen på Hell legges ned. Erstatningen blir en overgangsbru mellom Øyvegen og jordbruksarealet på nordre side av sporet.

 • Konkurranse om flere anleggskontrakter

  Gevingåsen tunnel har i vinter hatt tre hovedentrepriser ute til anbud. I tillegg er det en mindre entreprise som også har vært lagt ut til konkurranse.

 • Klargjøring for byggestart

  I februar startet den praktiske klargjøringen av områdene som blir sentrale under utbyggingen av Gevingåsen tunnel.