Nyhetsarkiv

 • Full rulle og gledelig jul!

  I Gevingåsen tunnel arbeides det nå for fullt med å gjøre klart for at tunnelen kan utstyres med spor og signal. Innen våren skal tunnelen være klar til å ta i mot sporarbeidere og signalteknikere.

 • Maskinene ruller

  Så er vi endelig i gang for full maskin. I skrivende stund har tunnel-entreprenøren MIKA kommet over 200 meter inn i tverrslaget i Muruvik, og statsrådene Torstensson og Navarsete har erklært anlegget for ”offisielt åpnet” ved påhugget på Hell.

 • Sjøflyhangar nede for telling

  Et monument i Hommelvik får nådestøtet denne uken. Sjøflyhangaren ble i sin tid bygget av den tyske okkupasjonsmakten. De siste årene har forfallet preget bygningen, som nå altså blir jevnet med jorden.

 • Rydder i steinbruddet

  Trondheimsfirmaet Terra Entreprenør AS er i full gang med å rive og rydde i forkant av anleggsstarten på Gevingåsen tunnel. I første omgang blir det gjort et større arbeid i steinbruddet på Hell.

 • SBV-Consult registrerer eiendommer

  Firmaet SBV-Consult har fått kontrakten om tilstandsregistrering av eiendommer i forbindelse med utbygging av Gevingåsen jernbanetunnel. Firmaet vil besøke husstander i Hommelvik, Muruvik og Hell for å registrere den tekniske tilstanden på bygninger og eiendom.

 • Rømningsvei for vei og bane

  Nordlandsbanen og E-6 vil få en felles rømningsvei mellom banen og europaveien i Gevingåsen. En eventuell evakuering vil styres av Veitrafikksentralen.

 • Biltrafikk uten stans

  Fylkesvei 950 mellom Hommelvik og Hell skal holdes åpen til enhver tid under anleggsperioden for Gevingåsen jernbanetunnel. Utfordringen er at kulverten til tunnelen bygges direkte under fylkesvegen i Hommelvik.

 • Miljøtiltak på Hell

  Beboere på Hell har bedt Jernbaneverket om en utredning av hva som gjøres for å dempe ulempene som naturlig vil oppstå grunnet utbyggingen av Gevingåsen tunnel. Her presenteres vårt svar om tiltak som planlegges på Hell.

 • I nærkontakt med naboene

  Prosjektet Gevingåsen tunnel er nå kommet til en fase hvor vi går i tett dialog med den enkelte nabo. Det er HMS-koordinatoren og nabokontakten som samarbeider om dette tiltaket.

 • Sammen om sikrere skoleveg

  Statens Vegvesen har kommet med nye innspill til hvordan skolevegen kan forbedres ytterligere i Hommelvik. Ideene er nå diskutert med både kommune og politi, samt TrafikkForum Gevingåsen.