Tall og fakta for Gevingåsen

Gevingåsen jernbanetunnel er første trinn i en modernisering av Nordlandsbanens søndre del. Tunnelen vil erstatte en rasutsatt og vedlikeholdstung strekning.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Når Gevingåsen tunnel er etablert, vil kapasiteten mellom Trondheim og Værnes øke fra 5,4 tog pr time til 8 tog pr time. 

Lengde:            4.400 meter
Tverrslag:      300 meter
Nytt spor:       5.700 meter
Kostnadsramme:  635 millioner kr
Byggestart:  Våren 2009
Ferdig utsprengt:  Høst/sommer 2010
Ferdigstillelse:   Høsten 2011

Det blir tatt ut om lag 400.000 kubikkmeter masse. Det meste av dette skal nyttes av AVINOR på Trondheim Lufthavn Værnes.